QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ:

– Chính sách đổi trả chỉ áp dụng cho các dòng sản phẩm phân phối.

– Hàng hóa đổi, trả còn nguyên trạng, chưa được sử dụng, còn nguyên tem.

– Áp dụng đổi trả đối với hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất và được ghi chi tiết trong báo giá bán hàng.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỔI TRẢ:

1. Hàng hóa giao không đúng quy cách, thông số đã báo giá.

2. Hàng hóa không nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

3. Hàng hóa bị lỗi khi có sự kiểm tra trực triếp giữa bên giao hàng và mua hàng.

THỜI GIAN XỬ LÝ ĐỔI TRẢ

– Hàng hóa đổi trả được xử lý trong vòng 24h sau khi tiếp nhận.

– Đối với hàng hóa cần thời gian xử lý lâu hơn 24h, hai bên sẽ thống nhất xử lý để có thời gian giao hàng nhanh nhất.